Gäller företag och privatpersoner

LRF-medlemmar får rabatterade priser på följande av Ragn-Sells tjänster.

Avfallstjänster icke-farligt avfall 10 % rabatt

 • Hyra av containers dag/månad
 • Hämtning av storsäck
 • Utställning och tömning av containers

Tjänster farligt avfall 15% rabatt

 • Cisternkontroll
 • Farligt enkelt skåp för säker förvaring och hämtning av farligt avfall
 • Hämtning av spillolja
 • Hämtning av farligt avfall styckegods
 • Tömning av oljeavskiljare och tvättrännor
 • 5-årsbesiktning av oljeavskiljare

Spol- och sugtjänster 10% rabatt

 • Slamsugning (dag och spillvattenledningar)
 • Högtrycksspolning (dag och spillvattenledningar)
 • Rörinspektion (dag och spillvattenledningar)
 • Högtrycksspolning av gödselkulvertar
 • Högtrycksspolning och rengörning av djupborrade brunnar och grävda brunnar
 • Högtrycksspolning av täckdiken
 • Fräsning och rotskärning

Läs mer om Ragn-Sells tjänster här.

Undantag

Undantaget från rabatt är behandlingsavgift och eventuella materialersättningar för det material som Ragn-Sells omhändertar.
Rabatten gäller inte för kommunalt upphandlad renhållnings samt slamuppdrag.

Beställ så här

Boka tjänsten genom Ragn-Sells kundtjänst 0771-88 88 88. Uppge ditt LRF-medlemsnummer samt hänvisa till avtalsnummer 016306 för att få din rabatt.

Genom att använda avtalet samtycker du till LRF Samköps Personuppgiftspolicy

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 0771-18 08 11
E-post: medlemsservice@lrf.se