Gäller företag och privatpersoner

Vid köp av SUBARU får LRF-medlemmar 7 % rabatt på bilen, 10 % rabatt på tillbehör, samt en bonus som betalas ut i efterhand.
Bonusen gäller alltid, även vid köp av kampanjbil.

Bilmodell och bonus

Subaru XV 6 125 kr
Subaru Forester 8 700 kr
Subaru Levorg 9 375 kr
Subaru Outback (även gas CNG) 9 375 kr
Subaru STI Racing 12 900 kr

Rabatt och bonus inklusive moms.

Handla med rabatt och bonus

1. Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort och uppge avtal 65003 för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.)

2. Ansök om bonus senast tre månader efter leverans. Skicka en kopia på köpeavtalet till:
LRF Medlemsservice
Att. Bilbonus
Köpmannagatan 2, 4 tr
652 26 Karlstad


Fyll i bonusansökan direktInom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till fyra månader efter bekräftelse.

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. 

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 0771-18 08 11
E-post: medlemsservice@lrf.se