Fråga din återförsäljare om vilka skatter som gäller för respektive modell. LRF Samköp har som vanligt bra rabatt på de flesta bilmärken. Se länk här bredvid.

Fakta om bonusmalus

- Gäller för bilar producerade 2018 och registrerade efter 1 juli.

- Innefattar personbilar klass I och II, samt lätta bussar och lastbilar upp till 3,5 ton.  

- Reglerna kommer att gälla i tre år.

- Bilar med koldioxidutsläpp över 95 g/km får höjd skatt.

- Koldioxidbeloppet blir 82 kr/g för utsläpp över 95 g/km och 107 kr/g över 140g/km.

- Miljötillägg på 250 kr införs för dieselbilar.

- Bränslefaktor för dieselbilar tillkommer.

- Fordon med koldioxidutsläpp under 60 g får bonus.

- Bonusen är linjär; från 60 000 kr vid 0 g CO2 till 10 000 kr vid 60 g CO2.

- Bonus får max vara 25% av fordonets nybilspris.

- Bonusen ersätter supermiljöbilspremie.

- 5 skattefria år för miljöbilar slopas.

- För att bonusen ska betalas ut måste man äga bilen i minst 6 månader.

OBS! För företag beräknas bonusen på annat sätt.

På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer samt beräkna bonusen för olika biltyper. Läs mer här.

Med reservation för eventuella fel samt ändrade regler.

Källa och mer information hittar du här.