Här hittar du ett urval av vanligt förekommande frågor och svar om arrenden. Var dock uppmärksam på att svaren på att frågorna utgår från frågeställarens situation och är sannolikt inte direkt tillämpbara på din egen situation. LRF Konsult tar inget ansvar för din tolkning av dessa svar. Om du har frågor eller känner dig osäker kan du få rådgivning från LRF Konsult. Denna rådgivning är dock inte kostnadsfri

Längre ner hittar du ett formulär för att ställa en egen fråga om du inte hittar den i listan.

Hur lång är uppsägningstiden om jag har ett muntligt avtal om upplåtelse av åker och betesmark?

När är det ett sidoarrende och när är det ett gårdsarrende?

När har arrendatorn besittningsskydd/förlängningsrätt vid jordbruksarrende?

Hur lång uppsägningstid är det vid jordbruksarrende?

När har arrendatorn förköpsrätt?

Vad innebär det att arrendatorn har förköpsrätt?

När ska arrendeavgiften vid jordbruksarrende betalas?

Måste ett arrendeavtal bevittnas?

Vad är syn och avräkning vid jordbruksarrende?

Vad är ett bostadsarrende?

Ställ en fråga