Svar: Reglerna om vad som händer med ett arrende vid jordägarens konkurs är ganska komplicerade och det gäller för dig att vara aktiv om du inte vill att arrendet förlängs.

Först och främst är det bra att veta att vid vanlig försäljning fortsätter ett jordbruksarrende att gälla precis som förut. Den som köper en utarrenderad gård för att bruka jorden själv får alltså säga upp arrendet till avtalstidens utgång och hänvisa till så kallat självinträde för att bryta arrendatorns besittningsskydd.

Om fastigheten säljs under hand vid jordägarens konkurs kommer arrendet därför att gälla i vart fall till avtalstidens slut.

Vid försäljning på exekutiv auktion går det däremot till så att fastigheten först ropas ut utan förbehåll för arrendet och därefter med förbehåll.
Sedan jämförs buden som lämnas vid de två utropen.

Om det vid det andra utropet (med förbehåll för arrendet) kommer in bud som räcker för att täcka fordringar med bättre rätt än arrendet, eller bud som är lika högt som eller högre än budet vid det första utropet, har budet vid andra utropet företräde. Då fortsätter arrendet att gälla på samma sätt som vid en vanlig försäljning.

Om budet vid andra utropet däremot inte täcker fordringarna och om det också är lägre än budet som kommer vid första utropet, säljs fastigheten utan att arrendet förbehålls.

När fastigheten säljs utan förbehåll för arrendet är det många som tror att arrendet har slutat att gälla, men så är det inte.

Det krävs att du som köper fastigheten säger upp arrendeavtalet inom en månad från tillträdesdagen. Missar du att göra det gäller avtalet mot dig.

Dessutom gäller vanliga regler om besittningsskydd vid uppsägning efter exekutiv auktion. Det betyder att du behöver göra sannolikt att du själv ska bruka jorden och att det inte är obilligt mot arrendatorn att arrendet upphör.

Arrendet upphör alltså inte att gälla för att fastigheten säljs exekutivt.
Det som kan hända är att du som köpare får tillfälle att självinträda tidigare än vad du skulle kunnat göra vid en vanlig försäljning.