Svar: Vid köp av en begagnad vara är det alltid svårt att säga när säljaren ansvarar för fel. Det ligger i sakens natur att du inte kan vänta dig samma skick som om du hade köpt en fabriksny traktor och enligt vissa standardavtal ansvarar säljaren inte alls för fel på begagnat gods om det inte finns en uttrycklig garanti.

Först av allt behöver du därför läsa avtalet och se om det finns en hänvisning till ”Allmänna villkor” eller liknande. Ofta är det avgörande för vilka möjligheter du har att gå vidare och kräva något av säljaren.

Finns det inte något avtal är det köplagen som gäller. Avgörande för om säljaren ansvarar för felet är i så fall om traktorn avviker från vad du hade rätt att förvänta dig med hänsyn framför allt till priset men också andra omständigheter som t.ex. hur gammal traktorn är.

En annan sak som är viktig att veta är att säljaren inte ansvarar för sådant som du borde ha upptäckt vid en undersökning av traktorn före köpet.

Som du förstår är gränsen mellan säljarens och köparens ansvar flytande. Därför är det bra att i första hand försöka komma överens med säljaren.

Glöm bara inte bort att du och säljaren kanske inte kommer att kunna enas om någon kompromisslösning - åtminstone inte på egen hand - och att du därför redan nu måste se till att behålla dina möjligheter att driva saken rättsligt.

Ett misstag som många köpare gör är att inte reklamera i tid. En reklamation är ett meddelande till säljaren om att det är fel på traktorn och att du därför har ett krav på denne.

Det är mycket viktigt att alltid reklamera på en gång när felet visar sig. Enligt köplagen är två år från köpet den bortersta gränsen för när det är möjligt att reklamera och det är inte ovanligt att säljaren tillämpar standardavtal som gör att tiden t.o.m. är begränsad till ett år.

Av bevisskäl ska du göra reklamationen skriftligen. Använd e-post eller brev och spara en egen kopia. Tänk också på att du kan behöva reklamera igen om säljaren för ett misslyckat försök att reparera traktorn åt dig.