Svar: Jag tycker att det är lättast att förstå och komma ihåg reglerna om jordförvärv om man vet att lagen har två olika syften. Ena syftet är att främja sysselsättning i glesbygd och andra syftet är att bevara balansen i markägandet mellan fysiska och juridiska personer.

Det behövs inte alltid förvärvstillstånd för att köpa en lantbruksfastighet. Det beror på var fastigheten ligger, vem som köper den och vem du köper den av.

Om fastigheten ligger i ett område som klassas som glesbygd behöver du oftast förvärvstillstånd för att köpa den. Ytmässigt är mer än halva Sverige glesbygd. Det går att få besked av länsstyrelsen om fastigheten som du är intresserad av ligger i ett glesbygdsområde. Dessutom står det antecknat i fastighetsregistret.

I glesbygd måste du som fysisk person ha förvärvstillstånd om du inte köper fastigheten av dina föräldrar, far- eller morföräldrar eller från din make eller maka.

Om du är folkbokförd i samma kommun som fastigheten ligger i sedan minst ett år tillbaka behöver du inte heller tillstånd.

Bor du i en annan kommun kan du få förvärvstillstånd om du visar att du tänker bosätta dig varaktigt på fastigheten inom tolv månader från köpet.

Ett annat sätt att få tillstånd för förvärvet är om ditt köp på något sätt kommer att varaktigt gynna sysselsättningen på orten. Med ”orten” menas samma glesbygdsområde som fastigheten ligger i.

Har du ett bolag som ska köpa och äga fastigheten blir kraven på tillstånd högre. Juridiska personer som köper lantbruksfastighet av en fysisk person behöver alltid förvärvstillstånd. För att en juridisk person ska kunna få förvärvstillstånd är det andra villkor som ska vara uppfyllda och det är betydligt svårare att få ett tillstånd.

Om du behöver förvärvstillstånd för ditt fastighetsköp ska du ansöka om det inom tre månader från köpet. Annars blir köpet ogiltigt. Ansökan skickar du till länsstyrelsen. Det vanligaste är att man löser det på så sätt att köpekontraktet villkoras av att köparen får förvärvstillstånd.