Svar: De nya reglerna om gårdsstöd m.m. gäller från och med 2015. En av nyheterna som införs är att personer eller företag som driver vissa verksamheter inte längre ska kunna få jordbrukarstöd och ersättningar. Till skillnad från förut blir det alltså inte bara viss mark som undantas, utan personen eller företaget som helhet blir så att säga diskvalificerad.

Reglerna är ganska komplicerade och har ännu inte prövats i skarpt läge. Därför är det svårt att säga exakt vad som kommer att gälla i ditt fall, men jag ger en övergripande beskrivning av läget så kan du förhoppningsvis avgöra om du är berörd. I så fall bör du skaffa mer detaljerad information.

En grupp som med de nya reglerna får svårare att få jordbrukarstöd är de som driver permanenta sport- eller rekreationsanläggningar som inte bara är för privat bruk.

En viktig begränsning är att förändringen bara gäller om du fick mer än 5 000 euro i gårdsstöd, mervärdesstöd och stöd för kvalitetscertifiering år 2014, före avdrag för olika fel. Fick du mindre än så är du inte berörd.

En permanent sport- eller rekreationsanläggning är en yta som helt eller delvis är utomhus och som är tillgänglig och utformad för sport och rekreation. Där ska finnas permanenta anordningar eller konstruktioner för deltagare eller åskådare. Aktiviteten ska utövas på eller i anslutning till mark som skulle kunna vara jordbruksmark om den inte användes för sporten eller rekreationsaktiviteten.

Jordbruksverket säger att inackorderingsstall med eller utan paddock och anlagda ridvägar för de inackorderade hästarna, inte räknas som permanenta sport- och rekreationsanläggningar, men att ridskolor med utomhusanläggningar däremot omfattas av de nya reglerna och därmed undantas från möjligheten till stöd.

Även om du driver en verksamhet som faller in under de nya reglerna kan du få stöd om du kan bevisa att det fortfarande är jordbruk som är din huvudsakliga verksamhet.

Det är inte vilken sorts bevis som helst som duger, utan även detta är särskilt reglerat. Vilken sorts handlingar du kan skicka in som bevis kan du läsa mer om på Jordbruksverkets hemsida.