Svar: Besittningsskydd betyder att hyresgästen som huvudregel har rätt att få sitt hyreskontrakt förlängt även om hyresvärden säger upp det.
Det krävs tungt vägande skäl för att besittningsskyddet ska brytas.

För ett par år sedan kom en lag om uthyrning av egen bostad som gör att det i vissa fall är möjligt att hyra ut ett hus eller en lägenhet utan besittningsskydd för hyresgästen. Men, det finns en hel del undantag i den lagen som har gjort att den inte är helt enkel att tillämpa.

En begränsning av särskilt intresse i ditt fall är att uthyrningen ska ske ”utanför näringsverksamhet”. I annat fall är det vanliga hyresregler som gäller.

Än så länge finns inga rättsfall som förklarar hur begreppet utanför näring ska tolkas, men det är troligt att bostaden som du vill hyra ut skattemässigt måste vara helt skild från jordbruksnäringen för att nya lagen ska gälla.

Om det är fråga om en regelrätt arbetarbostad bör reglerna om besittningsskydd dock inte vara något problem.
Enligt vanliga hyreslagen bryts nämligen hyresgästens besittningsskydd om lägenheten hyrs ut till någon som är anställd inom lantbruket och om du behöver lägenheten för att hyra ut den till någon annan anställd när den förste hyresgästens anställning har upphört.

Är det i stället så att du ska hyra ut bostaden till någon som inte är anställd finns vissa möjligheter att avtala bort besittningsskyddet.
En sådan överenskommelse måste göras i en särskilt upprättad handling utanför själva hyresavtalet. Den får bara träffas för fyra år och framför allt gäller den bara om anledningen till att avtalet sägs upp är att du själv ska bosätta dig i lägenheten eller att du ska överlåta huset till någon annan.

I annat fall måste ni få hyresnämndens godkännande för att överenskommelsen ska gälla.

Sammanfattningsvis är det alltså svårt för dig att förutsäga om din uthyrning kommer att omfattas av besittningsskydd eller inte och därför bör du ta hjälp med avtalsskrivningen.