Svar: Mindre fickknivar, typ pennkniv, är normalt tillåtet att ha även på allmän plats om det inte finns någon speciell omständighet som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen. När det gäller större knivar blir utgångspunkten en annan. Då får du inte ha kniven på allmän plats om det inte finns skäl som gör att det är befogat för dig att ha kniven med.

En man som hade fyra knivar och en yxa i bilen när han färdades på E45:an fälldes av hovrätten, trots att yxan och knivarna var arbetsverktyg som hade blivit liggande i bilen. Hovrätten tyckte inte att det var ett befogat innehav. Vad hovrätten vägde in var dels att yxan låg nedstucken mellan förarsätet och handbromsen och knivarna på olika ställen i bilen och i mannens jacka, dels det faktum att det gått ett par månader sedan arbetena avslutades.

Däremot friade både tingsrätt och hovrätt den 41-åring som hade två stridsknivar i sin bil när han stoppades i en trafikkontroll. Mannen samlade på knivar och sablar från 1800-talet och skulle transportera knivarna till förrådet där han förvarade samlingen. Att han inte fälldes berodde på knivarnas speciella karaktär och att domstolarna ansåg att det många gånger är befogat att inneha en kniv i ett fordon på allmän plats för att transportera den.

En person som fälldes både i tingsrätt och hovrätt var skogsägaren som hade knivar och andra verktyg med sig i bilen när han stoppades på väg E20. Han var på väg ut i skogen för att laga en skogsmaskin och hade två knivar i dörrfacket vid förarsätet och en i bagageutrymmet. Hovrätten ansåg att det stred mot knivlagen att ha knivarna i dörrfacket, men inte att ha en kniv i bagageutrymmet. Den domen är överklagad, men Högsta domstolen har än så länge inte bestämt om målet tas upp till prövning.

Slutsatsen jag drar av domarna är att du både måste ha befogad anledning att ha med dig kniven i bilen, dvs. att du är på väg antingen till eller ifrån ett arbete där kniven behövs, och att du förvarar kniven på rätt sätt.