Svar: Det korta svaret är ja. Det finns massvis med regler om sådant som kan vara avfall. Att du lägger upp massorna på egen mark betyder visserligen att du inte behöver ha något civilrättsligt avtal med en annan markägare, men i miljöbalken finns mängder av bestämmelser som reglerar om och hur du kan förvara massorna. Jag ska försöka att ge dig ett någorlunda enkelt och kortfattat svar, så att du vet på ett ungefär vad som gäller.

Först och främst gäller det att avgöra om massorna är avfall eller inte, eftersom reglerna är olika beroende på om ett upplag består av avfall eller om det är en biprodukt som kan användas för någonting annat.

Avgörande för den gränsdragningen är framför allt vilket syfte du själv har. Är massorna någonting du behöver göra dig av med, eller någonting som du verkligen planerar att använda? Schaktmassor räknas för det mesta som avfall.

Avfall kan du antingen återvinna eller bortskaffa. Att bara använda massorna för att i största allmänhet fylla en grop räknas inte som återvinning, utan det måste finnas ett konkret syfte med åtgärden, t.ex. att jämna ut mark för ett vägbygge eller för betesmark.

Om du har en planerad användning för massorna och om det inte är riskabelt ur miljösynpunkt att använda massorna för ändamålet, får du förvara massorna på din egen mark i upp till tre år innan du använder dem. Annars får du bara ha massorna lagrade i ett år innan du skaffar bort dem till en deponi.

En deponi är en upplagsplats för avfall och det krävs i princip alltid tillstånd, samråd, eller åtminstone en anmälan till kommunen, för att ha en deponi. Blir du påkommen med att ha en deponi utan tillstånd så kan du drabbas av sanktioner och i värsta fall dömas för miljöbrott.

Det finns en broschyr på nätet som heter ”Information till dig som avfall som behöver deponeras”. Den kan du ladda hem gratis och läsa för att få en mer detaljerad beskrivning av hur man ska gå till väga om man har avfall som behöver deponeras.

Sammanfattningsvis låter det för mig som att massorna du har inte är fritt fram för dig att lägga upp på din mark hur länge som helst, utan att du i sådant fall först har varit i kontakt med kommunens miljökontor eller motsvarande.