Svar: Den 1 februari 2013 började lagen om uthyrning av egen bostad att gälla. Tanken med lagen är att det ska bli lättare för privatpersoner att hyra ut sin egen bostad när ägaren själv inte behöver den. Lagen gör det möjligt för både hyresgäst och hyresvärd att ganska snabbt komma ur hyresavtalet.

Enligt den nya lagen har hyresgästen alltid rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen och hyresvärden får säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen. Detta gäller även om hyresavtalet löper på bestämd tid. Avtalet kan alltså alltid sägas upp i förtid både av hyresgäst och hyresvärd.

Till skillnad från vanliga hyreslagen har hyresgästen inte heller något besittningsskydd. Hyresgästen har alltså inte någon möjlighet att får avtalet förlängt mot hyresvärdens vilja.

Lagen tillåter hyresvärden att ta ut en hyra som täcker värdens egna kostnader för bostaden. Däremot får man inte ta ut en oskälig hyra. Å andra sidan finns ingen rätt för hyresgästen att få igen pengar retroaktivt. Det skiljer sig från vanliga hyreslagen som ger hyresgästen rätt att få tillbaka de belopp som betalats utöver skälig hyra under ett helt år tillbaka i tiden.

Eftersom lagen alltså ger hyresgästen betydligt sämre skydd än hyreslagen är det bara i speciella fall som lagen gäller.

Det första villkoret som ska vara uppfyllt är att uthyrningen inte får ske i näringsverksamhet. Med det menas att syftet med uthyrningen inte ska vara att ge en vinst, utan syftet ska vara att undvika kostnader för dubbla boenden. Bedömningen av om uthyrningen är näringsmässig görs från fall till fall, men en tumregel är att en person som hyr ut en bostad som han eller hon under en tid inte har behov av normalt inte bedriver näringsverksamhet, medan någon som hyr ut tre bostäder eller fler ofta anses bedriva näringsverksamhet.

Om en person hyr ut flera bostäder och villkoren för uthyrning enligt nya lagen är uppfyllda, gäller lagen ändå bara för den första bostaden. För de som hyrs ut senare gäller hyreslagen.