Svar: Det finns fyra sorters priser; fast pris, takpris, ungefärlig prisuppgift och arbete på löpande räkning. Ett fast pris gäller hur många timmar tjänsten än tar att utföra. Vid takpris betalar beställaren för faktiskt nedlagt arbete och material till en viss gräns. En ungefärlig prisuppgift kan bli både högre och lägre, men inte inom vilka ramar som helst. Vid arbete på löpande räkning betalar beställaren för faktiskt nedlagt arbete och material.

Haken är att i verkliga livet går det ofta till som du beskriver. Beställaren frågar vad det kan kosta och hantverkaren svarar att det kan bli mellan 15 000 och 20 000 kronor, men ingen av dem går till botten med om detta är ett fast pris, takpris, ungefärlig prisuppgift eller en oförbindande upplysning om vad liknande arbeten på löpande räkning brukar kosta.

En annan komplikation är att det i efterhand ofta finns olika åsikter om vilka tjänster som ingick i priset och om det har tillkommit arbeten som hantverkaren har rätt att få extra betalt för.

Om det inte finns ett skriftligt avtal om priset för en tjänst och vad som ingår står ord mot ord. Då gäller det att veta vem som har bevisbördan.
Den som har bevisbördan ska bevisa att det han påstår är sant.
Annars är det motpartens påstående som gäller.

När det gäller tjänster som en näringsidkare utför åt en annan finns ingen lag om vem som har bevisbördan. Däremot finns rättsfall där frågan har ställts på sin spets. Ändå är det inte så enkelt att säga var bevisbördan ligger. Inget fall är det andra likt och domstolen kan ena gången lägga bevisbördan på beställaren och nästa gång på hantverkaren, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Därför är det svårt att svara på din fråga. Grundprincipen som domstolarna tillämpar är att i branscher där löpande räkning är det normala måste den som påstår att det finns ett avtal om fast pris, takpris eller ungefärlig prisuppgift bevisa det.

Man kan också väga in vad som är skäligt pris för uppdraget genom att jämföra med vad andra entreprenörer tar betalt.

Mitt konkreta tips är att ni möts halvvägs och att ni fortsättningsvis är noggranna med att ha skriftliga avtal. Det är värt besväret.