Svar: Det är svårt att ge ett helt uttömmande svar på den frågan, men jag ska försöka att redogöra för de vanligaste exemplen då det kan bli missförstånd och till och med tvister. 

En sådan situation är bilkörning på skogsvägar. På enskilda vägar, utan bidrag från stat eller kommun, bestämmer vägens ägare om andra får köra motorfordon på vägen eller inte. Det är alltså inte tillåtet att köra bil, motorcykel, moped, fyrhjuling m.m. på enskild väg om markägaren har satt upp skyltar om förbud, eller stängt av vägen med en bom. Däremot får allmänheten gå eller cykla på vägen. Rida får man göra om vägen inte skadas av det.

En annan fråga är var det går bra att bada och åka båt. Allemansrättens regler gäller även på vattnet. Därför går det bra att bada vid stränder, åka båt, förtöja båten och övernatta något dygn. Men det är inte tillåtet att vara så nära någons hus att den som bor där blir störd. 

Även hunden omfattas av allemansrätten och får vistas och bada överallt så länge det inte stör t.ex. fågellivet. Under tiden den 1 mars-20 augusti får hundar inte springa lösa i marker där det finns vilt och under resten av året måste hundägaren hindra hunden från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. 

I en del kommuner gäller hundförbud vid allmänna badplatser. I sådana fall får hundar varken vara i vattnet eller på stranden. Läs den lokala ordningsstadgan (finns på kommunens hemsida) för att vara på den säkra sidan.

När det handlar om kommersiell verksamhet är det däremot inte säkert att allemansrätten alltid kan användas som argument för att få nyttja någon annans mark. Det finns visserligen inte något direkt undantag för kommersiella syften, men vid turridning, forsränning och liknande är det risk att slitaget på marken blir så stort att markägaren av det skälet måste få sätta stopp för verksamheten.