Bioenergi

En kraftigt utbyggd produktion av förnybara drivmedel baserad på inhemska råvaror kan ge reducerade koldioxidutsläpp liksom stärkt krisberedskap, nya jobb på landsbygden och en mer cirkulär ekonomi. 

Reduktionsplikt

Det finns ett politiskt mål att minska utsläppen med 70 procent inom transportsektorn till 2030.  Som ett led i detta infördes en reduktionsplikt den 1 juli 2018. Reduktionsplikten innebär en obligatorisk inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel och motsvarar år 2022 minst 7,8 procent i bensin och 30,5 procent i diesel. Inblandningskravet ger en säkrare marknad för biodrivmedel och bör vara positivt för investeringar i fler fabriker som gör drivmedel av svensk råvara. 

En del av ökningen av dieselpriset beror på reduktionsplikten och i rådande läge anser LRF att den bör sänkas på kort sikt för att möta efterfrågan av biodrivmedel bättre samt invänta kommande svensk produktion av biodrivmedel. Trots detta anser LRF fortfarande att modellen med ökad inblandning av biokomponenter i drivmedel för att minska växthusgasutsläppen är ett verksamt och nödvändigt verktyg i klimat- och energiomställningen.