LRF Ventures

Vår övertygelse är att nytänkande startups som vågar utmana med smarta, kreativa och skalbara lösningar spelar en avgörande roll för att skapa ökad tillväxt och hållbarhet i svenskt jord- och skogsbruk. Här kan LRF Ventures bidra med kapital, relevant expertis och nätverk. 

Läs mer