Stöd och hjälp när du mår dåligt

Det kan finnas en mängd orsaker till att må dåligt, till exempel ekonomiska problem, relationsproblem, djurskyddsbrister eller psykisk ohälsa. Många av LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar, smittsamma sjukdomar och mycket annat.

Genom LRFs omsorgsgrupper kan du få hjälp och stöd. Du kan vända dig till oss om du eller en lantbrukare i din närhet mår dåligt eller behöver stöd. Kontakten med omsorgsgrupperna är en medlemsförmån som är gratis. 

Omsorgsgrupperna finns där för dig genom helt vanlig medmänsklighet, något som särskilt ensamföretagare kan behöva. 

Tips till dig som mår dåligt

  • Be om hjälp tidigt. Ju tidigare du ber om hjälp, desto fler möjligheter finns till hands.
  • Fundera över vad du själv kan påverka. Men kom ihåg att först måste du må bra.
  • Ta kontakt – var inte rädd att höra av dig. Du är inte ensam – även om du är van att klara dig själv. Omsorgsgruppen finns till för dig.

Hjälp till professionellt stöd

Vid behov kan du få hjälp att slussas vidare t.ex. till professionellt samtalsstöd, psykolog eller ekonomisk rådgivning.

Hjälp vid undermålig djurhållning

Omsorgsgrupperna har ofta deltagare från slakt- och mjölkbranschen och kan snabbt hjälpa till att organisera vad som behövs för att undvika undermålig djurhållning, något som utöver lidande för djuren även lätt ger negativ publicitet kring vår överlag mycket goda svenska djurhållning.

Hitta din regionala omsorgsgrupp