Aktivitet
sep 08

Studiecirkel om dikning

| Utbildning | Dalarna, Gävleborg

LRF Dalarna och LRF Gävleborg planerar att driva studiecirklar inom tre områden under september: 

 • Studiecirkel "Beredskap" med följande innehåll: 
  brandbekämpning, med mera. 

 

 • Studiecirkel "Dikesunderhåll" syftar till att lära mer om god förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken. Att ta hand om diken ger bland annat ökad odlingssäkerhet, högre skördar, minskad brukningskostnad, bättre växtnäringsutnyttjande och mindre risk för växtnäringsläckage och klimatpåverkan.  Exempel på angelägna ämnen som tas upp är:  Hur får man i gång en styrelse i ett insomnat markavvattningsföretag? Vilken teknik är lämpligas för underhåll vid olika förhållanden, och när på året är underhåll lämpligast att utföras? Hur ska man hantera förändrade förhållanden i området, som påverkar diket? 

  

 • Studiecirkel "Skog, skötsel, ekonomi, hänsyn" med följande innehåll:  
  Skogsproduktion och träkvalitet med anpassad skogsskötsel utifrån skilda skogsägarstrategier. 
  Modeller finns för ekonomisk planering och skogsbruksplaner. 
  Röjning, gallring och slutavverkning eller hyggesfritt skogsbruk. 
  Naturmiljöbeskrivning och kulturmiljöbeskrivning inför avverkningsanmälan 
  Biotopskydd och naturvårdsavtal. 
  Nationella- och regionala skogsprogram.  

Datum:

 • 7 september, cirkelledarutbildning med temat beredskap, ansvariga från oss: Pirjo Gustafsson & ev. Helena Åkerberg-Hammar  
 • 8 september, cirkelledarutbildning med temat dikesunderhåll, ansvariga från oss: Pirjo Gustafsson & ev. Pelle Nyström 
 • 14 september, cirkelledarutbildning med temat skogsägandets ABC, ansvariga från oss: Håkan Lindström & ev. Karin Byström, Skogsstyrelsen  

 

Cirkelledarutbildning 

Du som är intresserad av att göra en insats som cirkelledare för medlemmarna i din lokalavdelning ombeds anmäla dig. Gör utrymme i din kalender. 

 

Änmäl dig här: https://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=3086&e=ancie.bergendahl@sv.se&r=&h=D8C51CD7A5FE42D0C0CCE9D0E39306F8 

Arrangemangstyp: Utbildning

Region: Dalarna, Gävleborg

Startdatum: 2021-09-08

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs