Aktivitet
jan 12

Nyfiken på jord- och skogsbruk

09:30 - 16:00 | Möte | Gävleborg

9:30 Kaffe med smörgås

10:00 Inledning

Inledning och presentation av deltagarna

10:15 LRF

Information om organisationen och medlemskapet.      

10:30 EU- ersättningar- , Länsstyrelsen

Hur fungerar det? Vilka får söka? Vad är syftet med ersättningarna? Hur söker man och vilka kontroller kan komma att göras på gården?

11:00 Bensträckare

11:05 EU- ersättningar forts.

11:35 Odling och maskiner

Grundläggande information om odling samt skötsel av åkrar och betesmarker. Varför och hur bör man gödsla? Hur lägger man om en vall? Bekämpning av ogräs? Vilka redskap är lämpliga?

12:00 Lunch

12:45 Odling och maskiner forts.

14:00 Bensträckare

14:10 Skogsbruk – , Mellanskog

Skogsskötsel: Vilka lagar och regler måste man följa? Plantering, röjning, gallring, slutavverkning, Miljöhänsyn: Vad gäller?                                                                                                                      Virkesmarknad: Vad händer med dina skogsprodukter.                                                                       

Mellanskog: Skogägarnas medlemsorganisation.

15:30 Avslutning och kaffe

Dagen avrundas och vi räknar med att vara klara ca kl.16.00.

Arrangemangstyp: Möte

Region: Gävleborg

Startdatum: 2019-01-12 09:30

Slutdatum: 2019-01-12 16:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Plats: Nytorp