Aktivitet
feb 02

Nyfiken på jord- och skogsbruk

09:30 - 16:00 | Möte | Gävleborg

9:30 Kaffe och smörgås

10:00 Inledning

Inledning och presentation av deltagarna, i de fall några nya tillkommit.

10:15 Miljöhusesyn- Lotta Zetterlund, LRF Gävleborg

Vilka regler har man att förhålla sig till när man bedriver lantbruk och har djur? Miljöhusesynen är ett bra hjälpmedel vid egenkontroll.

10:45 Ekonomi –Erland Hedin, LRF Konsult

Som ägare till en lantbruksfastighet är man också företagare. Att vara företagare ger många möjligheter. Företagande medför också vissa skyldigheter. Under passet går vi igenom möjligheter i form av startstöd (EU-stöd), nystartsavdrag, olika metoder att disponera verksamhetens överskott (eller underskott) i deklaration med mera. Vi kommer även att beröra bokföringsskyldighet och annat att tänka på som företagare.

11:30 Bensträckare

11:35 Ekonomi forts.

12:15 Lunch

13:00 Försäkringar- Dalarnas Försäkringsbolag

Information kring de försäkringsalternativ som är lämpliga när man äger en lantbruksfastighet.

13:30 Djurhållning och djurskyddslagen – Lotta Zetterlund, LRF Gävleborg

Vad måste man tänka på när man skaffar, nöt, får, gris och höns? Hur beräknar man foderåtgång? Var finns lätta och lämpliga hjälpmedel att hitta? Vad säger djurskyddslagen? Hur går ett kontrollbesök till? Vilka sanktioner kan man utsättas för?

14:15 Bensträckare

13:30 Djurhållning och djurskyddslagen forts.

15:30 Avslutning och kaffe med kaka

Dagen avrundas och vi räknar med att vara klara ca kl.16.00.

Arrangemangstyp: Möte

Region: Gävleborg

Startdatum: 2019-02-02 09:30

Slutdatum: 2019-02-02 16:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Plats: Nytorp