Aktivitet
feb 26

Lär dig arbeta med HACCP i praktiken - tvådagarskurs

08:30 - 16:30 | Utbildning | Halland
   

Grundläggande livsmedelshygien och HACCP

Länsstyrelsen erbjuder utbildningar i livsmedelshygien för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden. Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Efter kursen ska du ha allmän kännedom om mikro-organismer, känna till hur du förebygger och undviker matförgiftningar, för-stå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksam-heten. Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 an-ställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

Inbjudan >>

Lär dig arbeta med HACCP i praktiken - tvådagarskurs
26 februari och 5 mars 8.30-16.30, Laxbutiken i Heberg
1 200 kr exkl moms. Anmäl dig senast 12 februari.
Vi erbjuder även rådgivning om HACCP i din egen anläggning.

HACCP i praktiken på din anläggning
Fyra timmars rådgivning ute på plats, med hjälp för att se att HACCP uppfylls.
Kostnad: 1 760 kr exkl moms 4 timrådgivning på plats på anläggningen samt dokumentation.

Kurserna och rådgivningen anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och Anticimex. Fler kurser kommer att anordnas vid behov.

Anmälan senast två veckor för kursstart.

Anmälan och frågor:
Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se eller Ann-Charlotte Karlsson 035-299 57 08, ann-charlotte.karlsson@anticimex.se

Arrangemangstyp: Utbildning

Region: Halland

Startdatum: 2019-02-26 08:30

Slutdatum: 2019-02-26 16:30

Sista anmälningsdag: 2019-02-12

Deltagaravgift: 1 200 kr exkl moms

Arrangör: Länsstyrelsen Halland och Anticimex

Plats: Laxbutiken i Heberg