Aktivitet
jan 29

Livsmedelssäkerhet grundkurs

08:30 - 16:30 | Utbildning | Halland
   

Grundläggande livsmedelshygien och HACCP

Länsstyrelsen erbjuder utbildningar i livsmedelshygien för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden. Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Efter kursen ska du ha allmän kännedom om mikro-organismer, känna till hur du förebygger och undviker matförgiftningar, för-stå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksam-heten. Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 an-ställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

Inbjudan >>

Livsmedelssäkerhet grundkurs - endagars utbildning
Tisdag 29 januari 8.30-16.30, Laxbutiken i Heberg

400 kr exkl moms. Anmäl dig här senast 15 januari.

Grundkursen i Livsmedelsäkerhet erbjuds även som webbutbildning för dig som har svårt att komma loss till den lärarledda utbildning. Kostnad 400 kr exkl moms för internet inloggning, support vid problem samt avslutande diplom.

Lär dig arbeta med HACCP i praktiken - tvådagarskurs
26 februari och 5 mars 8.30-16.30, Laxbutiken i Heberg
1 200 kr exkl moms. Anmäl dig senast 12 februari.
Vi erbjuder även rådgivning om HACCP i din egen anläggning.

HACCP i praktiken på din anläggning
Fyra timmars rådgivning ute på plats, med hjälp för att se att HACCP uppfylls.
Kostnad: 1 760 kr exkl moms 4 timrådgivning på plats på anläggningen samt dokumentation.

Kurserna och rådgivningen anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och Anticimex. Fler kurser kommer att anordnas vid behov.

Anmälan senast två veckor för kursstart.

Anmälan och frågor:
Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se eller Ann-Charlotte Karlsson 035-299 57 08, ann-charlotte.karlsson@anticimex.se

Arrangemangstyp: Utbildning

Region: Halland

Startdatum: 2019-01-29 08:30

Slutdatum: 2019-01-29 16:30

Sista anmälningsdag: 2019-01-15

Deltagaravgift: 400 kr exkl moms

Arrangör: Länsstyrelsen Halland och Anticimex

Plats: Laxbutiken i Heberg