Aktivitet
mar 04

Grundkurs vecka 10: använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L

08:30 | Utbildning | Halland

Går din behörighet ut 31 maj 2018 måste du gå en fortbildningskurs en dag. Sedan räcker behörigheten i 5 år till. Går din behörighet ut 31 maj 2020 kan du redan nu gå fortbildning. Då får du behörighet för 6 år.

Länsstyrelsen i Halland ordnar fortbildningskurser för att få behörighet att använda klass 1L och klass 2L-preparat utomhus. Länsstyrelsen anordnar en grundkurs med start v10 (4 dagars), den 4/3 - 5/3 och 7/3 - 8/3. OBS! uppehåll den onsdagen den 6/3. Kursen börjar 8.30 och slutar med ett prov klockan 15.30.

Grundkurs vecka 10, Munkagårdsgymnasiet, Tvååker: 4,5,7,8 mars 2019

Anmälan till länsstyrelsen i Hallands hemsida under händelser. https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/kalender.html#query/*%3A*

Frågor
Gudrun Edh Länsstyrelsen i Halland, 010-224 32 28.

OBS! Denna behörighet kan även ge tillstånd för alla att lägga ut råttbekämpningsmedel i den egna verksamheten.

Man behöver fylla i en blankett från arbetsmiljöverket https://www.av.se/globalassets/filer/halsa-och-sakerhet/luftfororeningar-och-kemiska-risker/ansokan-om-att-anvanda-biocider-klass-1.pdf

Arrangemangstyp: Utbildning

Region: Halland

Startdatum: 2019-03-04 08:30

Sista anmälningsdag: 2019-03-01 16:00

Arrangör: Länsstyrelsen Halland

Plats: Munkagårdsgymnasiet, Tvååker

Kontakt: Gudrun Edh
010-224 32 28