Aktivitet
feb 06

Skog- och klimatseminarium

| Möte | Jönköping

Skogen har en viktig roll i omställningen mot ett plusenergi län.
Klimatrådet arrangerar i samarbete med aktörer i länet ett seminarium om skogens nyttor. Syftet är att öka kunskaperna om långsiktiga och hållbara metoder för skogen, skogens inverkan på växthusgasutsläpp. Skogen har många värden så som kulturella, biologiska och ekonomiska, men skogen ger oss även möjlighet till rekreation och energi.
Skog- och klimatseminariet arrangeras av Klimatrådets två fokusgrupper Förnybar energi, jord- och skogsbruk samt Anpassning till klimatförändringar, samt i samarbete med Skogsstyrelsen, LRF, Naturskyddsföreningen, Träcentrum och Södra.

Lär dig mer om skogens roll och nytta för klimatet.

När: den 6 februari, kl 09:00-12:00, fika från 08:30 och lunch serveras 12:00

https://klimatradet.se/resultat/workshops-och-seminarier/skog-och-klimatseminarium/

 

Arrangemangstyp: Möte

Region: Jönköping

Startdatum: 2019-02-06

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Klimatrådet

Plats: Nässjö träcentrum