Aktivitet
apr 01

Seminarium: Skogsägarrörelsens historia

10:00 - 15:00 | Övrigt | Riks

Skogsägarrörelsen har en historia fylld av dramatik, framgångsrika och djärva satsningar – men också kriser. Det framgår med all tydlighet av den historik som tagits fram efter omfattande forskning i arkiven.

Historiken lyfter också fram den stora betydelse skogsägarrörelsen haft, och har, för svenskt skogsbruk. Där konstateras också att den svenska skogsägarrörelsen är unik i ett internationellt perspektiv.

Under seminariet kommer arbetsgruppen som tagit fram historiken att redovisa sitt arbete. Personer som har verkat och verkar i rörelsen idag kommer att ge synpunkter på hur historien utövat inflytande på deras arbete och hur man ser på framtiden. Starka profiler från forna dagar får träda fram i bild och ord. Till skogsägarrörelsens historia hör också en omfattande utgivning av tidskrifter, böcker och broschyrer, vilket kommer att visas med många exempel på seminariet.

Läs mer här.

Arrangemangstyp: Övrigt

Region: Riks

Startdatum: 2019-04-01 10:00

Slutdatum: 2019-04-01 15:00

Sista anmälningsdag: 2019-03-22

Deltagaravgift: Medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet: 200 kr. Ännu ej medlem: 300 kr.

Arrangör: Skogshistoriska Sällskapet och LRF Skogsägarna

Plats: Franzéngatan 6, Stockholm

Anmäl dig här

Anmälan senast måndagen den 22 mars till Karin Tormalm
E-post: karin.tormalm@gmail.com 
Tel: 070-3827956

Mer information om semiariet hittar du här.