Aktivitet
nov 20

Är du intresserad av att producera egen energi (biogas och solceller)?

17:30 - 20:00 | Möte | Sydost

Lantbrukare i Blekinge har en stor potential att själva producera biogas och solel. Biogas kan produceras enskilt för eget behov av värme eller el. Där det är stor koncentration av lantbruk, främst i de västra delarna av länet, finns dessutom möjlighet med en mer storskalig produktion för att uppgradera gasen till drivmedel. Länet har också, särskilt i de östra delarna, stor solinstrålning. Lantbrukarna har stora tillgängliga ytor, t.ex. tak, och behov av elen.

Två organisationer bjuder nu gemensamt in till en inspirationskväll om egenproducerad biogas och el från solceller. Kvällen ger dig en inblick i olika tekniska möjligheter, regelverk och hur kalkylen kan se ut med olika stöd.

- Energikontor Sydost är en oberoende aktör som ägs bland annat av kommunerna i Sydöstra Sverige och som arbetar för att vi ska producera mer förnybar el och energieffektivisera.
- Greppa näringen är ett projekt som hjälper lantbruk med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet och är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen. Projektet drivs av Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelserna.

Arrangör: Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Blekinge län

Välkommen senast 13 november med din anmälan till goran.gustavsson@energikontorsydost.se. OBS begränsat antal platser. I din anmälan, ange: Namn och tel.nr. där du nås dagtid. Du får en skriftlig bekräftelse tillbaka.

Träffen är kostnadsfri och vi bjuder på fika!
Välkomna!


Program
17.15: Kaffet star uppdukat.
17.30: Välkomna, Åsa Johansson, Greppa Näringen, Blekinge och Göran Gustavsson, Energikontor Sydost
17.40: Erfarenheter av biogasproduktion för el, värme och fordonsbränsle, Stefan Halldorf, Halldorf Konsult
18.00: Gödsel, lantbrukets nästa energikälla, Joakim Granefelt, Alvesta Biogas
18.20: Tanka svenskt och kör som vanligt, Stefan Hermansson, Växjö Motor Company
18.40: Biogas: Ett viktigt alternativ i kommande bussupphandlingar 2024, Sarah Ericsson, Region Blekinge
18.50: Olika stöd för investeringar i biogas och solceller. Ulf Hansson och Åsa Johansson, Länsstyrelsen Blekinge
19.05: Erfarenheter av solcellsinstallation vid Östra Gården i Sölvesborg. Anders och Gunilla Håkansson
19.25: Att tänka på vid solcellsinstallation på gårdar. Johan Milton, Energikontor Sydost
19.45: Frågor och avslut, Åsa Johansson, Greppa Näringen, Blekinge och Göran Gustavsson, Energikontor Sydost

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2018-11-20 17:30

Slutdatum: 2018-11-20 20:00

Sista anmälningsdag: 2018-11-13

Arrangör: Sydost

Plats: Församlingshemmet vid Ysane kyrka