Aktivitet
nov 29

Är du säker? - Arbetsmiljö inom jordbruk och trädgård

09:00 - 12:00 | Utbildning | Riks

Företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Vi går igenom grunderna och hur man kan minska risken för olyckor och ohälsa. Du lär dig vad man som företagare måste kunna om arbetsmiljö och om fysiska, psykosociala och kemiska arbetsmiljörisker liksom hur man får en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet.

Samma kurs ges vid två tillfällen. Kursintyg och material ingår.

Kursen ingår i projektet “Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk”, som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Målgrupp: Medlemmar i LRF, företagare, arbetsledare och anställda i  gröna näringen.  

Kursdatum: Två tillfällen, 21 och 29 november 2022 kl. 09.00-12.00

Kursen är kostnadsfri!

Anmälan: Mejla eller ring in din anmälan till info@sakerarbetsmiljo.se eller 070-622 20 87. Notera i anmälan: Namn, adress, produktion och om du har anställda samt vilken av dagarna 21 eller 29 november som passar dig bäst. Anmälan senast den 15 november 2022. Obs! Begränsat antal platser. 

Kursledare: Bertil Jonsson, arbetsmiljöingenjör, och Anders Danielson, lantmästare, medlemmar i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige.

Frågor: Kontakta Anders Danielson, 070-622 20 87, anders.danielson@lrf.se

Mer information:
 Säker arbetsmiljö Sverige, www.sakerarbetsmiljo.se

Arrangemangstyp: Utbildning

Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Region: Riks

Startdatum: 2022-11-29 09:00

Slutdatum: 2022-11-29 12:00

Sista anmälningsdag: 2022-11-15

Arrangör: LRF Riksförbund

Plats: Digitalt via Teams