Aktivitet
nov 29

Arbetsmarknadsdag för gröna näringar - Kalmar

08:00 - 16:00 | Möte | Sydost

Gamleby 26/11 kl. 08.00-16.00 på Gamlebygymnasiet
Anmälan: www.hushållningssallskapet.se/anmalangamleby

Kalmar 29/11 kl. 08.00-16.00 på Calmar Stadshotell
Anmälan: www.hushållningssallskapet.se/anmalangamleby

Välkommen till en kunskapshöjande dag om Gröna näringar! För norra Kalmar Län med omnejd kör vi den 26/11 på Gamlebygymnasiet. För södra Kalmar Län kör vi i Kalmar den 29/11 på Calmar Stadshotell. De gröna näringarna är hetare än
någonsin. Det pratas, skrivs och debatteras om levande landsbygd, hållbar utveckling och självförsörjning. Men hur ser arbetsmarknaden ut för de gröna näringarna i Kalmar Län?

Alla dessa frågor kommer vi att belysa under en heldag med en moderator som samspelar och konfronterar ett helt batteri med kunniga föreläsare, experter och arbetsgivare inom lantbruk, skogsbruk, livsmedelsindustrin, träindustrin och trädgårdsbranschen i Kalmar Län.

Den här dagen ”Arbetsmarknadsdag för Gröna näringar” –är ett utmärkt upplysningstillfälle för dig som vill få grepp om de gröna näringarna och dess arbetsmarknad. Vi vänder sig till målgrupperna: Personal på Arbetsförmedlingen, Studie- och Yrkesvägledare, Personal på Komvux/Yrkesvux, Lärare på alla skolor i Kalmar Län med NO-inriktning, KAA-ansvariga, Landsbygdsutvecklare, Kommuner och dess Arbetsmarknadsenheter, Integrationsenheter, Näringslivsenheter och Utbildningsnämnder, Arbetsgivare inom Gröna näringar och för Leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster som sysslar med Stöd och Matchning eller du som i din yrkesroll känner att du behöver höja din kunskapsnivå inom gröna näringar.

Seminariet är kostnadsfritt för alla deltagare.
Vi bjuder på en heldag med intressanta föreläsningar frukostfralla, fika fm/em och lunch. Du bör tillhöra någon av ovanstående målgrupper för att deltaga. Anmälnings-principen ”Först till kvarn tillämpas”. Vid utebliven närvaro utan att ha meddelat förhinder kommer vi att debitera 500 kr. Denna dagen arrangeras genom en samverkan mellan flera olika aktörer inom de gröna näringarna och målsättningen är ett årligen återkommande evenemang för att belysa den breda arbetsmarknaden som finns inom de gröna näringarna i Kalmar Län.

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2018-11-29 08:00

Slutdatum: 2018-11-29 16:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Sydost LRF

Plats: Gamlebygymnasiet, Gamleby