Aktivitet
apr 09

Arrendekurs i samarbete med LRF Konsult

17:00 - 20:00 | Övrigt | Mälardalen | Dag 1 / 3

Visste du om att nästa hälften av all jordbruksmark i Sverige är arrendemark? Ett arrendekontrakt behöver ses över då och då. Vad är viktigt att tänka på? Vad säger lagen och hur bestäms arrendeavgiften?

Ultuna LRF-avdelning bjuder i samarbete med LRF Konsult in till arrendekurs med inriktning på lantbruksfastigheter. Här får du chansen att lära dig mer om arrende och det kommer att finnas tid för frågor och diskussion. Föreläsare är arrendespecialist Charlotte Odell Zinn, agronom och auktoriserad syneman på LRF Konsult.

Kursens upplägg:
9 april: föreläsning 17.00-20.00
10 april: föreläsning 17.00-20.00
11 april: gårdsbesök 17.00-20.00

Föreläsningar:
Syftet med kursen är att ge kunskap samt uppdatera om aktuell information i arrendesammanhang. Att köpa en jordbruksfastighet är mycket kapitalkrävande och att arrendera jordbruksmark är ett bra alternativ inte minst för de som startar upp en lantbruksverksamhet. Tvingande lagregler gäller oavsett om parterna kommit överens om annat.

Gårdsbesök:
Kursen avslutas med ett studiebesök på Fredrikslunds gård, en arrendegård strax söder om Uppsala. Under studiebesökets gång kommer vi att gå igenom syn- och avräkningsfrågor samt göra en sammanfattning av kursen i syfte att omsätta dess innehåll i praktiken.

Anmälan:
Anmäl dig via länken senast den 25 mars:
https://goo.gl/forms/qghW1laU9A9QPiu32
Antalet platser är begränsade och fördelas enligt först till kvarn-princip.

Pris:
LRF-medlem: 350 kr.
Icke medlem: 450 kr.
Betalning sker till PG-nummer 710-0852. I priset ingår kursmaterial samt enklare förtäring och kaffe vid respektive kurstillfälle. Sista betalningsdag är den 25 mars.

Frågor? Kontakta:
LRF Ultunas styrelse: uls_lrf@stud.slu.se, 073-368 69 21
Föreläsare Charlotte Odell Zinn: charlotte.odell.zinn@lrfkonsult.se, 040-10 52 28, 070-590 33 48

Med vänlig hälsning,
Ultuna LRF-avdelnings styrelse

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Mälardalen

Startdatum: 2019-04-09 17:00

Slutdatum: 2019-04-11 20:00

Sista anmälningsdag: 2019-03-25

Arrangör: Ultuna LRF-avdelning

Plats: Ultuna studentkår