Aktivitet
nov 21

Årsmöte Grästorp LRF-avdelning

19:00 | Möte | Västra Götaland

Program:
· Öppet hus hos Grästorps Energi från kl 18.00 för att visa sina nya lokaler för intresserade
· Grästorps Energi informerar som sin verksamhet
· Sofia Karlsson kommer från LRF VGs regionstyrelse och informerar om LRFs verksamhet
· Fika
· Årsmötesförhandlingar enligt bifogad föredragningslista för lokalavdelning och kommungrupp

Välkomna!
Grästorps LRF
Styrelsen/Magnus Karlsson, ordförande, lmagnus.karlsson@telia.com eller 0702-385025

Försök med stadgefri lokalavdelning
Styrelsen för Grästorps LRF-avdelning har tagit beslut om att delta i LRF Västra Götalands försök med stadgefri lokalavdelning under tre år (2018 – 2021) om avdelningen så beslutar. Detta innebär om beslut tas där lokalavdelning och kommungrupp är samma:
- Inga val genomföras på årsmötet 2018 för lokalavdelningen utan kommungruppens årsmöte fortsätter direkt efter beslut.
- Regionstyrelsen kallar till årsmöte 2021.
- Lokalavdelningens kassa sätts under försöksperioden in på en särskild kostnadsbärare på kostnadsställe 040 i Lantbrukarnas Ekonomi AB, LRF Västra Götaland.
- Ledamot till kommungruppens valberedning väljs på kommungruppens årsmöte.
- För att träda i kraft krävs bifall med enkel majoritet av de röstande medlemmarna på årsmötet.

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2018-11-21 19:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Grästorp LRF-avdelning

Plats: Grästorps Energi, Plogvägen 5, Grästorp