Aktivitet
jan 30

Årsmöte i Alsen LRF

11:00 | Årsmöte | Jämtland

* Sedvanliga årsmötesförhandlingar
* Medverkan av ledamot från LRF Jämtlands regionstyrelse

Vad funderar Du på?
Har du en fråga du vill lyfta eller vill du se en förändring som LRF ska arbeta för? Skriv en motion som kan behandlas på årsmötet. 
Det behöver inte vara i någon särskild form utan skriv vad du vill att LRF ska göra och varför!

Eventuella motioner eller skrivelser ska vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet 

För mer info, kontakta; Andreas Axelsson 070-694 66 26  hovslantbruk@gmail.com 

Vi bjuder på fika! 

Du hittar din föredragningslista här: www.lrf.se/foredragningslistor

Varmt Välkomna!
Hälsar Styrelsen för Alsens LRF avdelning

Tänk på att följa FHM:s riktlinjer för att förhindra smittspridning av covid-19 när ni träffas fysiskt.

Arrangemangstyp: Årsmöte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Jämtland

Startdatum: 2022-01-30 11:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Alsen LRF-avdelning

Plats: Trångsvikens Bygdegård