Aktivitet
jan 25

Årsmöte i Brunflo-Marieby LRF

19:00 | Årsmöte | Jämtland

Program:
* Stadgeenliga ärenden
* Annsofi Collin, ledamot i styrelsen LRF Jämtland, medverkar
   och redogör bland annat om LRFs arbete och uppföljningen
   utifrån  fjolårets motion från lokalavdelningen (motionen
   handlade om allemansrätt och terrängkörning)

Vi bjuder på smörgåstårta !

För mer information samt anmälan till: lrf.brunflomarieby@gmail.com senast söndag 23 januari.

O B S! Eventuella motioner styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet

Du hittar din föredragningslista här: www.lrf.se/foredragningslistor

Varmt välkomna!
Hälsar styrelsen

Ladda ner en lathund till Teams här.
Ladda ner svar på vanliga frågor om Teams här.

Microsoft Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp
Klicka här för att ansluta till mötet
Eller ring in (endast ljud)
08-505 323 27
Telefonkonferens-ID: 940 028 712# 

 

Arrangemangstyp: Årsmöte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Jämtland

Startdatum: 2022-01-25 19:00

Sista anmälningsdag: 2022-01-23

Arrangör: Brunflo-Marieby LRF

Plats: Digitalt via Teams