Aktivitet
jul 19

Årsmöte i LRF Kramfors kommungrupp

19:00 | Årsmöte | Västernorrland

Eftersom det var få deltagare vid förra inbokade årsmötet 
provar vi bjuda in till årsmöte igen senare i sommar. 
Vi hoppas att fler har möjlighet att delta då.

Ni kopplar upp er till det digitala årsmötet via den Microsoft Teams-länk som bifogas denna kallelse och som även finns på LRFs hemsida i kalendariet.


Föredragningslista
1.      Mötets öppnande
2.      Val av mötesordförande
3.      Val av sekreterare
4.      Val av justerare
5.      Godkännande av föredragningslistan
6.      Rapporter
7.      Verksamhetsberättelse 2021
8.      Val av kommungruppsordförande för 1 år
9.      Övriga val
10.    Budget 2022
11.    Verksamhetsplan 2022
12.    Övriga frågor
13.    Mötets avslutande

Vid frågor eller om du behöver hjälp med uppkopplingen till mötet kan du kontakta tjänsteperson Linda Björklund på telefon 010-184 25 93.

Välkomna!
LRF Kramfors Kommungrupp
Caroline Näslund                                                                                                    
ordförande      

Ladda ner en lathund till Teams här
Ladda ner svar på vanliga frågor om Teams här

 

Microsoft Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp
Klicka här för att ansluta till mötet
Eller ring in (endast ljud)
08-505 323 27
Telefonkonferens-ID: 576 813 400# 

Arrangemangstyp: Årsmöte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västernorrland

Startdatum: 2022-07-19 19:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Kramfors kommungrupp

Plats: Digitalt via Teams