Aktivitet
jan 24

Årsmöte i Mörlunda-Tveta LRF-avdelning

18:00 | Årsmöte | Sydost

Program:
• Stadgeenliga ärenden
• Filip Axelsson från LRF Ungdomens riksstyrelse ger information om deras arbete och aktiviteter. Han pratar även om LRFs kommande matfilm som är inspelad i våra trakter med bland annat Clara Henry, känd från TV.

Anmälan om du vill delta på plats till Thomas, 070-524 83 68.

Du hittar din föredragningslista här: www.lrf.se/foredragningslistor

Välkomna!
Hälsar styrelsen

Ladda ner en lathund till Teams här
Ladda ner svar på vanliga frågor om Teams här

Microsoft Teams-möte
Anslut via dator eller mobilapp
Klicka här för att ansluta till mötet
Eller ring in (endast ljud)
08-505 323 27
Telefonkonferens-ID: 501 704 661#

Arrangemangstyp: Årsmöte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2022-01-24 18:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Mörlunda-Tveta LRF-avdelning

Plats: Fysiskt eller digitalt: Digitalt via Teams, finns även möjlighet till några fysiska platser i matstudion hos Axelssons i Aby om rekommendationerna kan följas.