Aktivitet
feb 09

Årsmöte i Österlens LRF

19:00 | Årsmöte | Skåne

Program:
-Stadgeenliga ärenden

Sista anmälningsdag den 1 februari till:
Gunilla Olsson 070-382 03 98 eller gunilla@rorum.se , ange vilka personer som deltar.

Ev. avsägelser skall vara valberedningen tillhanda senast 1 februari till Håkan Thunberg 070-826 33 65.

Vid eventuella frågor om uppkopplingen kontakta Gunilla Olsson 070-382 03 98 eller gunilla@rorum.se  

Glöm inte att anmäla er!
Då kommer ni att bli tilldelade LÄNKEN för uppkoppling.

Välkomna!
Styrelsen

 

Arrangemangstyp: Årsmöte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Skåne

Startdatum: 2022-02-09 19:00

Sista anmälningsdag: 2022-02-01

Arrangör: Österlen

Plats: Digitalt via Teams