Aktivitet
jan 29

Årsmöte i Östraby-Västerstad LRF-avdelning

19:00 | Årsmöte | Skåne

Årsmötet med stadgeenliga ärenden sker digitalt på grund av covid-19.

Anmälan till Åsa och Patrik Malmros senast den 22 januari på mejl raskamollan@telia.com

Vi bjuder på mat, när du anmäler dig/er får du besked om var du hämtar maten samt att du även får länken till det digitala mötet.

Kan du inte koppla upp dig digitalt hör du av dig till Karin Lissäng, 070-272 69 77.

Du hittar din föredragningslista här: www.lrf.se/foredragningslistor

Om du avser lämna ditt uppdrag i lokalavdelningen, kontakta valberedningens ordförande Stig Eriksson senast den 19 januari på 073-021 76 19.

Välkomna!


Tänk på att följa FHM:s riktlinjer för att förhindra smittspridning av covid-19 när ni träffas fysiskt.

Arrangemangstyp: Årsmöte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Skåne

Startdatum: 2022-01-29 19:00

Sista anmälningsdag: 2022-01-22

Arrangör: Östraby-Västerstad LRF-avdelning

Plats: Digitalt via Teams