Aktivitet
jan 25

Årsmöte i Valinge och Stamnareds LRF-avdelningar

19:00 | Årsmöte | Halland

Program:
• Stadgeenliga ärenden i respektive lokalavdelning där vi beslutar om en sammanslagning av Valinge och Stamnareds LRF-avdelningar.
• Om sammanslagningen röstas igenom fortsätter vi sedan med gemensamt årsmöte i den nya lokalavdelningen.

I dessa pandemitider önskar vi att du anmäler dig så att vi kan hålla koll på hur många vi blir. Kom bara om du känner dig fullt frisk. Anmälan sker till Angelica Segerström, 070-886 73 66, asegerstrom@hotmail.com

Du hittar din föredragningslista här: www.lrf.se/foredragningslistor

Välkomna!

Tänk på att följa FHM:s riktlinjer för att förhindra smittspridning av covid-19 när ni träffas fysiskt.

Arrangemangstyp: Årsmöte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Halland

Startdatum: 2022-01-25 19:00

Sista anmälningsdag: Saknas

Arrangör: Valinge och Stamnareds LRF-avdelningar

Plats: Axima, Viskastigen 59, 432 67 Veddige