Aktivitet
nov 22

Årsmöte Tvärreds lokalavdelning

19:00 | Möte | Västra Götaland

Program:
· Vi har bjudit in Peter Wahlberg, Parkys Solar AB, som ger oss en föreläsning om solel på lantbruksbyggnader. Var är det lämpligt, vad kostar det och hur lång tid tar det innan investeringen betalt sig är sådant som Peter kommer tala om.
· Efter anförandet äter vi smörgåstårta.
· Vi avslutar med årsmöte enligt bifogad föredragningslista och diskussion.

Välkomna!
Tvärreds LRF-avdelning
Styrelsen/Peter Tagesson, sekreterare, peter@majblommegarden.se eller 070-344 28 31.


Försök med stadgefri lokalavdelning
Styrelsen för Tvärreds LRF-avdelning har tagit beslut om att delta i LRF Västra Götalands försök med stadgefri lokalavdelning under tre år (2018 – 2021) om avdelningen så beslutar. Detta innebär om beslut tas:
- Inga val genomföras på årsmötet 2018.
- Lokalavdelningen utser en kontaktman under övriga frågor.
- Regionstyrelsen kallar till årsmöte 2021.
- Lokalavdelningens kassa sätts under försöksperioden in på en särskild kostnadsbärare på kostnadsställe 040 i Lantbrukarnas Ekonomi AB, LRF Västra Götaland.
- Lokalavdelningens medlemmar kan under försöksperioden höra av sig till regionkontoret för att ordna utskick till medlemsaktiviteter under LRFs varumärke på regionens bekostnad samt även erhålla direkt stöd för sådan aktivitet, till t ex bidrag till lokalhyra, motsvarande det aktuella aktivitetsstödet till lokalavdelningar i regionen.
- Ledamot till kommungruppens valberedning, som enligt stadgarna väljs på årsmötet, får ersättas med att kommungruppen via sin sida på LRF Västra Götalands hemsida tydligt berättar vilka som ingår i valberedningen så att dessa lätt kan nås av medlemmarna.
- För att träda i kraft krävs bifall med enkel majoritet av de röstande medlemmarna på årsmöte

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2018-11-22 19:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Tvärred LRF-avdelning

Plats: Majblommegården