Aktivitet
okt 20

Behöver du arbetskraft? Nätverksmöte för Sollefteå och Kramfors kommuner

13:00 - 14:30 | Möte | Västernorrland

Integrations- och arbetskraftprojektet Nya nätverk bjuder in till ett möte om rekrytering.

Går du i tankar om att anställa? Vilka kompetensbehov har du?
Vill du veta mer innan du tar klivet? Välkommen till ett digitalt möte!

När: Onsdagen den 20 oktober, kl. 13.00–14.30
Var: Digitalt möte via Teams. Anslut på ett av följande sätt:
Anslut till Microsoft Teams-möte eller
• Ring in på telefonnummer 08-505 323 27 och ange kod 704 592 761#

Syftet med mötet är att inspirera och informera dig som företagare för att du lättare ska kunna rekrytera en praktikant eller anställd – och därigenom växa och öka din produktion och lönsamhet.

På mötet deltar andra företagare, en företagarcoach från Nya nätverk och jobbförmedlare från Arbetsförmedlingen och kommunen samt representanter från Nordvik. Jobbförmedlarna presenterar konkreta kandidater som du sen har möjlighet att träffa på din gård. Vi diskuterar vanliga frågor som anställningsformer, ersättningar och vad man gör om det inte fungerar som önskat.

Vi erbjuder:
• Individuellt stöd i ledarskaps- och rekryteringsfrågor genom coaching eller handledning (motsvarande ett marknadsvärde upp till 12 000 kr).
• Direktkontakt med rekryterare från Arbetsförmedlingen och kommunen, när du vill erbjuda en praktikplats eller behöver anställa. 
• Värdefull möjlighet att ta del av branschkollegors exempel och utbyta erfarenheter. 

Anmälan och frågor
För anmälan och frågor hör gärna av dig till Erica Hansen, erica.hansen@lrf.se 072-999 33 10


Nya nätverk är ett integrations- och arbetskraftprojekt som drivs av LRF med medfinansiering av Arbetsförmedlingen.

Idag finns människor som har flytt till Sverige med hopp om att skapa ett bättre liv. De har kunskaper och arbetsvilja och är tillgängliga omedelbart. Inom det gröna näringslivet finns ett behov av motsvarande arbetskraft. Genom att skapa nätverk mellan företagare och jobbförmedlare sammanför vi tillgång och efterfrågan.

Du som företagare får hjälp genom rekryteringsprocessen och stöttas till att bli en än bättre arbetsledare – samtidigt som du hjälper en nyanländ invandrare att komma in på arbetsmarknaden, få erfarenhet, integreras och lära sig svenska.

Inspirationsfilmer och mer information finns på Nya nätverks hemsida: www.lrf.se/nyanatverk

Varmt välkommen! 
/ LRFs arbetskraft- och integrationsprojekt Nya nätverk genom Erica Hansen

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västernorrland

Startdatum: 2021-10-20 13:00

Slutdatum: 2021-10-20 14:30

Sista anmälningsdag: Saknas

Arrangör: Nya nätverk

Plats: Digitalt via Teams