Aktivitet
dec 11

Bli energiklok och klimatsmart!

19:00 | Möte | Skåne

Medverkande:
Kristina Engdahl, energi- och klimatrådgivare i Ängelholms kommun
”Energieffektivisering och solceller, något för ditt lantbruk?”
Ulf Jobacker, Energikontoret i Skåne
”Spara och tjäna på energi”. En vandring mellan omställning till förnybart
och energieffektivisering mot en hållbar livsmedelsproduktion.

Fika.

Anmälan
Senast den 7 december till LRF Skåne, 0413-559005 eller skanes.pf@lrf.se

Frågor
Kontakta Bengt Nilsson, ordförande i kommungruppen, 070-7397138.

Varmt välkommen!
LRFs Kommungrupp i Ängelholm

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Skåne

Startdatum: 2018-12-11 19:00

Sista anmälningsdag: 2018-12-07

Arrangör: Ängelholms kommungrupp

Plats: LRF Konsult i Ängelholm