Aktivitet
okt 04

Bonnalunch

10:30 - 15:00 | Övrigt | Sydost

LRFs kommungrupp i Västervik, Tjustbanken och Länsförsäkringar Bank anordnar bonnalunch den 4 oktober. Dagens tema: Torkan i vårt område och tillgång till foder och energi.

Vi har bjudit in föreläsare för att få en bild av hur vi kan möta de problem som kan uppstå, det vill säga foderbrist kostnadsproblem, grundvatten och avstängning av el.

Medverkande: Ulf Möller, affärschef Skog & Lantbruk, Swedbank (digitalt); Tjustbanken; Länsförsäkringar Bank; Lantmännen; länsstyrelsen; Hushållningssällskapet; HK Scan och KLS Ugglarps.

Bankerna bjuder på lunch och därför behövs anmälan. Anmälan senast torsdagen den 29 september via sms till 070-653 48 40 eller mejl till kullagard1@gmail.com

Max antal 160 personer.
Ta gärna med din lantbrukskollega.

Välkommen!
Hälsar LRFs kommungrupp i Västervik

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2022-10-04 10:30

Slutdatum: 2022-10-04 15:00

Sista anmälningsdag: 2022-09-29

Arrangör: Västerviks kommungrupp, Tjustbanken och Länsförsäkringar Bank

Plats: Gamlebygymnasiet Universalen