Aktivitet
nov 15

Bräkneåns Vattenråd bjuder in till temakväll - Bräkneån och torkan 2018

19:00 | Möte | Sydost

Bräkneåns Vattenråd inbjuder härmed medlemmar, berörda kommuner, fiskevårds­områdesföreningar, LRF-avdelningar, lokala utvecklingsgrupper och andra intresserade till detta möte. Bräkneåns Vattenråd har som en del av sin verksamhet att sprida kunskap och anordna aktiviteter av olika slag som har anknytning till Bräkneån och dess avrinningsområde.

Program
1. Välkomsthälsning av Bräkneåns Vattenråds ordförande Kerstin Björklund
2. Information om Bräkneåns Vattenråd
3. Grundvattentillgångar i Bräkneåns dalgång, möjligheter och utmaningar - Mattias Gustafsson, statsgeolog på enheten för hållbar vattenförsörjning och regionansvarig för sydöstra Sverige, SGU
4. Läget för torkan och vilka effekter som vi har sett samt reglering och lagstiftning gällande vattenverksamhet - Vattenvårdshandläggare Liselott Nilsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län
5. Konsekvenser av torkan i och runt Fiskestadsjön, Nistenskanalen och Eskilaån - Företrädare för Fiskestadsjön-Kroksjöns fiskevårdsområdesförening
6. Konsekvenser av torkan i och runt sjön Tiken och Bräkneån - Företrädare för Tikens fiskevårdsområdesförening
7. 5 saker du inte visste om vatten! -  Stan Weyns, vice ordförande i Bräkneåns Vattenråd
8. Gemensam diskussion
9. Övriga frågor
10. Avslutning

Under kvällen gör vi uppehåll för fikapaus - Bräkneåns Vattenråd bjuder!

Anmälan görs senast den 12 november till:
braknean@gmail.com eller ordföranden Kerstin Björklund 0457-45 21 81, 070-883 09 37 eller sekreteraren Jörgen Larsson 0477-441 16, jorgen.larsson(@,tingsryd.se

Tag gärna med dig kollegor, vänner och bekanta!

Välkommen!
Bräkneåns Vattenråd
Väckelsång LRF-avdelning

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2018-11-15 19:00

Sista anmälningsdag: 2018-11-12

Arrangör: Väckelsång

Plats: Bräknegården, Bygdegården i Belganet