Aktivitet
mar 10

Fullsatt – Digital informationsträff om Vattendirektivets åtgärdsprogram

19:00 | Möte | Halland, Västra Götaland, Värmland

Datum, tid och anmälan
Obs! Tillfället den 10 mars är fullsatt, det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till ett tillfälle den 11 mars.

Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams. Det går även att ringa in till mötet.

Från den 1 november till 30 april pågår samråd om vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förlag till miljökvalitetsnormer. De förslag och åtgärder som läggs fram berör i mycket stor utsträckning jord och skogsbruk. Det handlar om åtgärder som rör övergödning, markavvattning och utrivning av vandringshinder där det finns ett antal förslag framtagna på våra marker för att förbättra vattenkvalitén. Du som är engagerad i LRFs kommungrupp, vattenråd, inom politiken eller bara intresserad av vattenfrågor har en viktig roll att spela. Dels att titta på vilka konsekvenser förslagen får på lokal nivå, dels att kunna informera kommun och politiker om samrådsmaterialet för att uppmuntra de att lämna bra svar på remissen.

Vi går igenom: I korta drag vad remissen innebär i praktiken. Hur hittar vi de lokala åtgärderna i min kommun? Vad innebär förslagen som är framtagna? Vad är kostnaden för detta? Vad är det för information som ligger till grund för bedömningen och vart hittar vi miljöövervakningsdata? Hur jobbar vi vidare med frågan lokalt? Det finns även gott om tid att ställa frågor och sinsemellan diskutera vattenfrågor.

Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats.

Välkomna!
Kajsa Edbom, kajsa.edbom@lrf.se, 073-024 20 18 

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Halland, Västra Götaland, Värmland

Startdatum: 2021-03-10 19:00

Sista anmälningsdag: 2021-03-09

Arrangör: Värmland

Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams. Det går även att ringa in till mötet.