Aktivitet
feb 15

Digital träff om älgförvaltning

19:00 - 20:30 | Möte | Västerbotten

Välkommen till en digital träff om älgförvaltning!

Viltskadorna i vårat område främst älg kostar skogsägarna stora belopp i förlorat virkesvärde. Nyligen gjorda beräkningar visar att kostnaden i vårt område i snitt motsvarar 100:-/ha. Många skogsägare känner dock osäkerhet på vilket sätt han/hon kan agera för att påverka viltproblematiken i dialog med jägare eller hur man kan anpassa sin skogsskötsel för att inte dagens stora älgstam skall ge onödigt höga skador.  

LRF, Norra Skog och Skogsstyrelsen genomför digitala informationsmöten under januari och februari.

På programmet står:

  •  Älgförvaltningsmodellen och situationen i älgförvaltningsområdet, representant från Älgförvaltningsgruppen
  •  ÄBIN, Älgbetesinventering samt projektet Samverkan Skog och Vilt, Skogsstyrelsen
  •  Älgbetets kostnader och viltanpassad skogsskötsel, Norra Skog
  •  Markägarens påverkan - om inflytande och avtal, LRF

Målet är att berätta mer om hur älgförvaltningen fungerar, hur läget ser ut i ditt älgförvaltningsområde samt ge dig som skogsägare konkreta råd på hur du kan agera. Du har självklart också möjlighet att ställa frågor!

 

OBS! Anmäl dig på Norra Skogs hemsida: Digital viltkväll (norraskog.se).

Där kan du se vilken kväll som är aktuell för dig, delta gärna på det möte som arrangeras för det älgförvaltningsområde där du har din skogsfastighet! Mötet genomförs via Teams, och du får en länk för uppkoppling till mötet dagen före eller samma dag som mötet. 

Frågor? Kontakta Karin Nolén, karin.nolen@lrf.se. 

 

 

 

 

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Region: Västerbotten

Startdatum: 2022-02-15 19:00

Slutdatum: 2022-02-15 20:30

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Västerbotten

Plats: Digitalt