Aktivitet
maj 23

Diskussionskväll: Bredbandsfiber och markägarfrågor Bollstabruk

18:00 - 21:00 | Möte | Västernorrland

LRF och Studieförbundet vuxenskolan välkomnar dig – dina åsikter och inspel är viktiga!

- Hur säkrar vi rättvisa och trygga markavtal mellan nätleverantör och markägare?
- Hur säkrar vi att grävningsarbeten sker på ett korrekt sätt och i dialog med markägaren samt arrendator?
- Hur säkrar vi att landsbygdsföretagaren inte hålls ansvarig för eventuella skador som uppstår vid normalt jordbruks- eller skogsbruksarbete?
Detta och mer kommer att diskuteras – ta med dina frågor, det är viktigt att vi får höra era synpunkter!

Karin Nolén, LRF Västernorrland kommer att leda kvällen och diskussionerna.
Under kvällen deltar också:
- Ida Nyberg, äganderättsexpert LRF
- Representanter för nätleverantörer

Anmälan senast söndag 20 maj till:
sv.se/vasternorrland alt växeln 020-202029
Genom din anmälan deltar du i en folkbildningsaktivitet med SV och LRF

VÄLKOMMEN!

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västernorrland

Startdatum: 2018-05-23 18:00

Slutdatum: 2018-05-23 21:00

Sista anmälningsdag: 2018-05-20

Arrangör: Västernorrland

Plats: Bollsta Folkets Hus, Bollstabruk