Aktivitet
okt 18

Diskussionskväll: Bredbandsfiber och markägarfrågor

18:00 - 21:00 | Möte | Västernorrland

LRF medlemsmöte i Bollstabruk

Diskussionskväll: Bredbandsfiber och markägarfrågor
LRF och Studieförbundet Vuxenskolan välkomnar dig – dina åsikter och inspel är viktiga!

På agendan:
• Hur säkrar vi rättvisa och trygga markavtal mellan nätleverantör och markägare?

• Hur säkrar vi att grävningsarbeten sker på ett korrekt sätt och i dialog med markägarensamt arrendator?

• Hur säkrar vi att landsbygdsföretagaren inte hålls ansvarig för eventuella skador som uppstår vid normalt jordbruks- eller skogsbruksarbete?

Deltagare:
Karin Nolén, LRF Västernorrland, kommer att leda kvällen och diskussionerna.

Under kvällen deltar också:
• Ida Nyberg, äganderättsexpert LRF
• Representanter för nätleverantörer

Detta och mer kommer att diskuteras – ta med dina frågor, det är viktigt att vi får höra era synpunkter!

Anmälan senast torsdagen den 11 oktober till:
sv.se/vasternorrland alternativt växeln, 020-20 20 29.
Genom din anmälan deltar du i en folkbildningsaktivitet med SV och LRF.

Välkommen!

Genom din anmälan godkänner deltagaren att namn, adressuppgifter och annan personlig information kan komma att lagras och sparas. Personuppgifterna behandlas enligt GDPR. LRF-koncernen förbehåller sig rätten att publicera foton på deltagare samt deras fullständiga namn och postort samt att kontakta aktivitetens deltagare.

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västernorrland

Startdatum: 2018-10-18 18:00

Slutdatum: 2018-10-18 21:00

Sista anmälningsdag: 2018-10-11

Arrangör: LRF Västernorrland och Studieförbundet Vuxenskolan

Plats: Bollsta Folkets Hus i Bollstabruk