Aktivitet
maj 31

En kväll om naturvård; det är viktigt att göra något, men det behöver inte vara så svårt”

19:00 | Utbildning | Mälardalen

Välkommen till en kväll om skogsskötsel och naturvård!

Örjan Grönlund arbetar på Skogforsk och forskar på frågor kring avverkning i skogsbruk med flera mål (t.ex. produktion, biologisk mångfald, kolinbindning och rekreation). Han kommer berätta om sin forskning samt prata lite om klimatförändringens påverkan på skogen och hur vi skall möta den. Fika till självkostnadspris.

Anmälan senast 29 maj till: jan.handel@telia.com, 070-624 96 27 eller till katarina.elin.hedman@gmail.com, 070-144 38 42

Välkomna!

Arrangemangstyp: Utbildning

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Mälardalen

Startdatum: 2022-05-31 19:00

Sista anmälningsdag: 2022-05-29

Arrangör: Söderbykarl LRF-avdelning

Plats: Erikskulle i Söderbykarl