Aktivitet
maj 09

En olycka händer så lätt – träffar om brandskydd och personsäkerhet!

19:00 | Övrigt | Jönköping

Vilka faktorer hemma på gården spelar in när det sker en brand eller en personolycka? Vad kan du själv göra för att förhindra att det värsta sker och vad kan du förvänta dig av andra aktörer i samhället? Välkommen till två träffar där vi samtalar om brandskydd och personsäkerhet.

Torsdagen den 9 maj kl. 19.00
Panelsamtal med sakkunniga inom brand, skadeförebygg och personsäkerhet.
Plats: Svarttorps församlingshem
• Räddningstjänsten beskriver arbetet innan, under och efter brand. Exempel från lokala räddningsinsatser.
• Försäkringsbolaget pratar om skadeförebyggande åtgärder och skadehantering.
• Information om skogsbrand - beredskap och hantering.
• En skadedrabbad lantbrukare berättar om sina erfarenheter.
• Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Onsdagen den 15 maj kl. 19.00
Gårdsvandring
Plats: Jonas Persson, Hässlarp 3, Lekeryd
• Vi gör en skyddsrond där vi diskuterar risker på gården och hur vi kan förebygga bränder och personskador.
• Vi bjuder på grillad korv.

Anmälan senast den 6 maj till: katarina.stenqvist77@gmail.com eller 070-146 02 40

Välkommen!


Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Jönköping

Startdatum: 2019-05-09 19:00

Sista anmälningsdag: 2019-05-06

Arrangör: LRF Jönköping

Plats: Svarttorps församlingshem