Aktivitet
apr 15

Exceptionell råvara får och lamm

08:00 - 14:00 | Möte | Sydost

Exceptionell råvara får och lamm - kompetensutveckling för att lyfta din råvara till världsklass!

Vill du utveckla din råvara och öka värdet på dina produkter? Exceptionell Råvara är en unik kompetensutvecklingsmöjlighet för dig som är producent av får- och lammkött. Som deltagare möter du kunniga kockar, som bedömer visuellt intryck, textur och smak och ger dig råd om potential för utveckling av din råvara.

Exceptionell Råvara är ett koncept som har utvecklats under flera år och har hjälpt många svenska livsmedelsföretagare att
utveckla sina produkter, hitta nya marknader och framförallt få en bättre lönsamhet i sin produktion.

Nu söker vi dig som producerar får- eller lammkött och vill utveckla kvaliteten på köttet. Du kan delta vid ett eller flera tillfällen.

Välkommen med din anmälan!


SÅ HÄR GÅR DET TILL!

Det här är Exceptionell Råvara
Konceptet bygger på att du som producent möter slutförädlare i form av Sveriges kunnigaste kockar. Denna
gång gäller det kategorin får- och lamm. Tidigare har Exceptionell Råvara genomförts för gris, nöt och kyckling.
Konceptet är unikt genom den rådgivning som du som enskild företagare får.
Syftet är att grundligt testa produkter och ge en djupare beskrivning av produktens egenskaper samt diskutera
möjliga orsaker till egenskaperna och därigenom också möjligheter till utveckling. Företagaren går stärkt
från mötet med en större kunskap, konkreta råd och inspiration till utveckling.

Därför ska du vara med!
Dagen är ett tillfälle för dig att få rådgivning på professionell nivå från en grupp som vanligen är svår att
nå, men vars ord i slutändan har stor tyngd; kockarna. Rådgivningen sker under ledning av Årets Kock 2005
Stefan Eriksson tillsammans med ett antal regionalt förankrade kockar och syftar till att hjälpa dig se vägar
för utveckling av din produkt.

Detta händer under dagen:
08.00 Start, inlämning av råvaror, fika
09.50 Bedömning av råvaror i rå form
10.30 Bedömning av råvara i tillagad form
11.35 Producenterna presenterar råvarorna, kommentarer från kockarna
13.00 Diskussion kring utvecklingspotential
14.00 Avslutning

Del av livsmedelsstrategin i Kalmar län ”Växande värde”
LRF Sydost och Länsstyrelsen i Kalmar län ordnar dessa träffar för att ge länets lamm- och fårproducenter
möjlighet till kompetensutveckling.

Anmälan och mer information
Kontakta Claes Lövgren på tel. 070-545 97 04 eller e-post: claes.lovgren@hotmail.com senast tre veckor
innan träffen, begränsat antal platser så först till kvarn. Träffen är kostnadsfri och lunch finns till
självkostnadspris. Efter anmälan kommer du att få detaljerad information om vilka styckningsdetaljer som
du kan lämna för bedömning.

 

Markus deltog på Exceptionell Råvara Nöt
Producent: Markus Lindström, Böja Stommen lantbruk.
Produkt: SRB-ko ”148 Kitty” 7 år och 10 månader som hängmörats i tre veckor på ben.
- Att vara med i Exceptionell Råvara är ett sätt för oss att utvecklas, bli bättre och därmed få en
bättre lönsamhet i vårt företag. Sen ur ett större perspektiv, så vill vi ju vara med och bidra till
att höja lägstanivån på svensk köttproduktion.
- Personligen har jag fått ett helt annat helhetstänk kring min produktion. Förr tänkte jag
bara på vad som var en bra mjölkko, men nu har vi lärt oss att identifiera vilka individer bland
djuren som även har möjlighet att ge ett fantastiskt kött. Där har vi verkligen vunnit en stor
hållbarhetsparameter och gjort hela produktionen mycket roligare. Idag tänker jag på alla
parametrar som bidrar till helheten, från foder till slakt.

 

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2019-04-15 08:00

Slutdatum: 2019-04-15 14:00

Sista anmälningsdag: 2019-03-25

Arrangör: LRF Sydost

Plats: Restaurangskolan Oscarsgymnasiet, Oskarshamn