Aktivitet
maj 26

Exkursion om viltanpassat skogsbruk

08:00 | Övrigt | Mälardalen

Välkommen till en heldagsexkursion där vi med buss besöker ungskogar och viltuthägn i brandområdet Västmanland.

Under dagen får vi se och höra mer om konsekvenserna av skogsbranden i Västmanland. Vi får ta del av idéer kring viltanpassat skogsbruk för att undvika viltskador och besöker även viltuthägn i området för att få en uppfattning av viltets betestryck på ungskog.

LRF Mälardalen och Mellanskog arrangerar dagen där Skogsstyrelsen, SkogForsk, och Västerås Stift medverkar.

Program

Kl. 10.00 Kaffe och inledning (Märrsjön)
Per Pettersson ordförande, LRF Mälardalen och Thomas Claesson ordförande, Mellanskog Västmanland.

Kl. 10.30 Viltanpassat skogsbruk
Matts Rolander, Skogsstyrelsen

Kl. 11.15 Betestryckets inverkan på skogsbrukets ekonomi/volym & kvalitet
Johan Sonesson, SkogForsk och Per Sandberg Mellanskog

Kl. 12.00 Fältlunch

Kl. 13.00 Viltuthägn i området
Per Nyström, Mellanskog Västmanland, Daniel Ersson, Västerås Stift, och
Göran Hagerfors, Skogsstyrelsen

Obligatorisk anmälan senast 10 maj till: medlemsservice@lrf.se eller 0771-18 08 11
Antalet platser är begränsat. Ange namn, kontaktuppgifter, vilken buss ni väljer och var ni kliver på, se nedan.

Buss 1: Enköping C 08.15 – Brunnby gård, Västerås 08.45 – Surahammar C 09.20 – Märrsjön

Buss 2: Uppsala Willys Stenhagen 08.00 – Järlåsa Handlaren 08.25 – Vittinge busshållplats 08.35 - Sala C 09.00 – Västerfärnebo café 09.30 – Märrsjön

Mellanskog och LRF Mälardalen bjuder på fika och lunch under dagen. Frågor besvaras av Håkan Lindström, LRF Mälardalen: 0171-41 76 37

Välkomna!

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Mälardalen

Startdatum: 2018-05-26 08:00

Sista anmälningsdag: 2018-05-10

Arrangör: Mälardalen

Plats: Ungskogar och viltuthägn i brandområdet Västmanland.